รายงานการขอใช้รถ : 24 มกราคม 2562

เวลา

ทะเบียน

พนักงานขับ

ผู้ขอใช้รถ

สถานที่

08:00 น. (22/01/2019) นข 3260 สุราษฎร์ธานี นายอภิรักษ์ จันทร์ส่งแก้ว นางสาววิลาวัณย์ สมบูรณ์ รับ - ส่ง โรงรถมหาวิทยาลัยฯ - มรภ.ภูเก็ต (22 - 25 มกราคม 2562)
07:30 น. (23/01/2019) นข 4871 สุราษฎร์ธานี นายพัฒพงค์ ขวัญศรีเพ็ชร์ นางสาวกนกรัตน์ ศรียาภัย สำนักงานอธิการบดี - จ.พังงา - จ.กระบี่ (23 - 25 มกราคม)
07:00 น. กธ 212 สุราษฎร์ธานี นายโอภาส ม่วงรักษ์ นางสาวพัฒน์ชนัน เมืองระรื่น รับ-ส่ง โรงรถ มรส. - ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรี
07:00 น. 40-0112 สุราษฎร์ธานี นายไพฑูล เข็มพันธุ์ นายฉัตรชัย ศิริแสง 07.00 รับคณะพยาบาล-รพ.สุราษ 17.00 รับ รพ.สุราษ-มรส.
09:00 น. ผก 1583 สุราษฏร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ เซี่ยงฉิน นางสาวปาณิสรา รักษ์เจริญ รับ-ส่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี - ศาลากลาง จ.สฎ.
12:45 น. กบ 4180 สุราษฎร์ธานี นายสุทีป ทองปัสโนว์ นางสาวอภิรดี กิตติสิทโธ มรส.ส่งผู้สอน ท่าเรือดอนสัก
15:30 น. นข 5977 สุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ มาสุข นางสาววิชชุตา ให้เจริญ 15.30 น. ออกจาก มรส. ไปรับท่าเรือดอนสัก - ส่ง มรส (เรือเข้า 16.30 น.)
16:30 น. ผก 1583 สุราษฏร์ธานี นายอนุชิต พงศ์พรหม ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต พงศ์พรหม รับกองพัฒนานักศึกษา - ขนย้ายอุปกณ์การประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่ง สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี